13-06-2016 3272

Program Unggulan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

Program unggulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.Lampung diantaranya adalah meningkatkan akses dan mutu PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan vokasional, program pendidikan menengah universal, peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru, pusat pendidikan unggul terpadu anak tuha Lampung Tengah, pengembangan SMAN Olahraga di Metro, peningkatan kesejahteraan guru honor murni, pelestarian seni budaya tradisional di daerah, peningkatan mutu pembelajaran muatan lokal bahasa lampung dan aksara Lampung.

Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Program Lampung Mengajar dimana kegiatan tersebut merupakan pengadaan sarjana terbaik dari berbagai ilmu sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai profesi guru di daerah terpencil, tertinggal dan terluar (3 T).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memperhatikan kualitas guru melalui uji kompetensi guru (UKG) dimana uji kompetensi ini mengukur profesional dan pedagogis setiap guru. Semua peserta UKG merupakan guru yg terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menyampaikan program yang berkaitan dengan pelestarian seni budayaan antara lain: pembinaan dan pengembangan kesenian dan perfilman di sekolah sekolah, pelestarian sejarah dan nilai budaya serta penyelenggaraan festival budaya daerah.